Deprecated: Return type of iThemesSecurity\Lib\Lockout\Execute_Lock\Context::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/lockout/execute-lock/abstract-context.php on line 60

Deprecated: Return type of iThemesSecurity\Lib\Lockout\Execute_Lock\Context::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/lockout/execute-lock/abstract-context.php on line 66

Deprecated: Return type of iThemesSecurity\Lib\Lockout\Execute_Lock\Context::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/lockout/execute-lock/abstract-context.php on line 72

Deprecated: Return type of iThemesSecurity\Lib\Lockout\Execute_Lock\Context::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/lockout/execute-lock/abstract-context.php on line 76

Deprecated: Return type of iThemesSecurity\Lib\Lockout\Execute_Lock\Context::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/lockout/execute-lock/abstract-context.php on line 56

Deprecated: Return type of ITSEC_Lib_Distributed_Storage_Cursor::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/class-itsec-lib-distributed-storage.php on line 578

Deprecated: Return type of ITSEC_Lib_Distributed_Storage_Cursor::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/class-itsec-lib-distributed-storage.php on line 585

Deprecated: Return type of ITSEC_Lib_Distributed_Storage_Cursor::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/class-itsec-lib-distributed-storage.php on line 606

Deprecated: Return type of ITSEC_Lib_Distributed_Storage_Cursor::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/class-itsec-lib-distributed-storage.php on line 613

Deprecated: Return type of ITSEC_Lib_Distributed_Storage_Cursor::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/1/w/webannonse/www/wp-content/plugins/better-wp-security/core/lib/class-itsec-lib-distributed-storage.php on line 620
Vilkår for bruk av tjenestene Farsdag gratulasjoner | Farsdag
Velg en side

Vilkår for bruk av tjenestene Farsdag gratulasjoner mellom Bruker og Brønnøysunds Avis AS org.nr. 984373325 Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten. Avtalen omfatter bruk av bilder og tekst i annonsene som lages i tjenesten. Det er bruker selv som bestemmer innhold i sine annonser, men bruker må følge normal skikk og sedvane.

Annonser og hilsninger skal ikke inneholde bilder bruker ikke har rettigheter til og bruker må være sikker på at avbildede personer er innforstått og enig i slik bruk. Innholdet i annonser og hilsener kan ikke bryte med norsk lov og sedvane. Bilder skal ikke ha gjennomgått vesentlige redigeringer og kan ikke inneholde filter eller elementer (stickers) fra f.eks. snapchat o.l. Tjenestene skal ikke brukes for ordinære kunngjørings- og bedriftsannonser. Slike, samt dødsannonser og takkeannonser sendes til annonse@banett.no.

Ved misbruk eller brudd på disse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Bruker vil få anledning til å rette opp innholdet, men har ikke rett til refusjon av eventuelt betalt beløp. Avisa forbeholder seg også retten til å gjøre korrigeringer i tekst og beskjæring av bilde.

Avisa har rett til å benytte bilder og tekst i annonser og hilsninger på avisas nett og papirprodukter. Innholdet vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er naturlig i forhold til den tjenesten bruker benytter seg av. For ytterligere spørsmål ta kontakt med annonseavdelingen per telefon 750 18 400 eller e-post annonse@banett.no Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengelig ved kontakt, dette finner du i ordrebekreftelsen din.